В залежності від умов праці встановлено…категорії робіт за важкістю

Три категорії:Ia Ib IIa IIb III

Атестація робочих місць проводиться не рідше

Атестація проводиться не рідше 1 разу на 5 років.

Який з зазначених виробничих чинників класифікують як шкідливий?

Шкідливий виробничий фактор — виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров'я, зниження працездатності працівника.

Вкажіть, яку з наведених причин проф. захворювань слід віднести до сан-гігієнічних?

Серед санітарно-гігієнічних, причин слід відзначити порушення санітарно-гігієнічного режиму на виробництві, погане освітлення, високу температуру та вологість повітря чи надмірно низьку температуру, виробничий пил, високу концентрацію токсичних речовин у повітрі, забрудненість приміщення, сильний шум тощо.

16. Показники виробничого травматизму розраховуються…

Для оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти та тяжкості:

де Пчт — показник частоти травматизму;

А — кількість випадків травматизму за звітний період; Т — середньоспискова чисельність працівників; Птт — показник тяжкості травматизму; Д — кількість днів непрацездатності.

Показник непрацездатності — це число людиноднів непрацездатності, що припадає на 1000 працівник

Вказати мету проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація роб. місць передбачає виявл. шкідливих вироб-их ф-рів на робочих місцях у виробничих приміщеннях та причини їх утворення, дослідження сан-гігієнічних ф-рів виробничого сер-ща, важкості і напруженості трудового процесу на робочому місці, обґрунтування віднесення робочих місць до відповідних категорій зі шкідлив. умовами праці та ін..

Хто з вказаних посадових осіб повинен обов’язково входити в склад атестаційної комісії з оцінки умов праці?

До комісії входять гол. спеціалісти, предст. від колективу та профспілок.

Законодавство

Відшкодування шкоди у разі ушкодження працівників на виробництві. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно Закону ВР 1999 р. (2001) «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності»

Відповідність організації служби з ОП до кількості працівників на підприємстві. 50 і більше чоловік – створюється служба з ОП; 20-50 чол. обов’язки покладають на одного з фахівців; до 20чол. – залучення по сумісництву.

4. Дати вірні варіанти «інструктаж + проведення + реєстрація». Вступний - кабінет ОП, проводить спеціаліст служби ОП, журнал реєстрації вступного інструктажу. Первинний – на робочому місці, керівник робіт, журнал реєстрації інструктажу. Повторний – робоче місце, керівник робіт, журнал реєстрації інструктажу. Позаплановий – керівник робіт, журнал реєстрації інструктажу. Цільовий – керівник робіт, журнал реєстрації інструктажу

5Вказати обставини ,що відносяться до виробничих чи невиробничих травм. Причини травматизму – організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні.

6. Відповідність дати прийняття до закону. Конституція – 28 червня 1996р; З-н «Про охорону праці» - прийнятий 1992р, у 2002 переглянутий, внесені доповнення і діє з 2003р. З-н «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» - 1999р, набрав чинності з 2001. Кодекс законів про працю – 10 грудня 1971, набрав чинності 1 червня 1972.

7. Обов’язковий періодичний медичний огляд. Всі працівники, особи до 21 року щорічно за рахунок роботодавця.

8.»Охорона праці» згідно з-ну України. Це система правових, соц.-економ. організаційно-технічних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів спрямованих на збереження життя, здоров’я людини в процесі здійснення трудової діяльності.

9.Повторний інструктаж з підвищеною небезпечністю проводиться не рідше 1 раз у квартал (3 місяці).

10.Термін проведення повторного навчання працівника, який показав незадовільні результати після інструктажу та опитування. Перевірка через 10 днів.

11. Причини позапланового інструктажу. Введення нових НАОП, зміна технологічного процесу, порушення працівником вимог НАОП, перерва в роботі 30д. (60д. решта)

12. Повторний інструктаж проводять не рідше. Підвищена небезпека 1 раз у квартал, решта 1 раз у 6 місяців.

13. Страхування від нещасних випадків. З-н «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності»

14. Об’єкт страхування. Здоров’я, життя, працездатність.

15.Не є суб’єктом страхування. Військові.

16. Обов’язкове страхування. Учні, студенти, аспіранти під час виконання якихось робіт.

17. Добровільне страхування. Священнослужителі, особи, які забезпечують себе роботою, суб’єкти підприємницької діяльності.

18. Хто відшкодовує шкоду працівнику. Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Долікарська допомога

11.1Послідовність надання перой допомоги при відкритих переломах

При відкритому переломі зупиняють кровотечу, на рану накладають стерильну пов’язку і фіксують місце перелому за допомогою шини.

протишокові заходи (може настати больовий шок); транспортування потерпілого у медичний заклад.

11.2 Що не рекомендується робити при відмороженні

Не можна розтирати шкіру снігом: дрібні кристалик льоду легко поранять змінені тканини, а через порізи вільно може проникнути інфекція.

11.4 На який час можна накладати джгут або закрутку при кровотечіНе можна тримати джгут довше півтори години, тому потерпілого слід якнайшвидше доставити в лікувальну установу.

Коли немає можливості протягом двох годин надати потерпілому медичну допомогу, для запобігання омертвінню кінцівки джгут знімають на 10-15 хв, притискуючи пошкоджену артерію. Потім джгут знову затягують. Взимку його треба ослабляти кожні півгодини. Не забудьте прикріпити до джгута записку із зазначеним часом накладання.

11.5Чим потрібно нейтралізувати уражене місце, обмечене концентрованою кислотою необхіднл нейтралізувати лугом

11.6Які ознаки венозної кровотечі Під час венозної кровотечі кров має темно-червоний колір і витікає з рани повільно, рівномірним струменем.

При венозній кровотечі поранену кінцівку необхідно відразу підняти, максимально зігнути в суглобі. При невеликих кровотечах цього іноді достатньо, оскільки рана закупорюється утвореним згустком крові. Саму рану обробляють 3%-ним перекисом водню, а шкіру навколо неї - спиртовим розчином йоду, потім накладають на ушкоджене місце тугу пов’язку.

11.7 Штучне дихання. Штучне дихання виконується способом „ з рота в рот” або „з рота в ніс”. Людина, яка надає допомогу, робить видих із своїх легень у легені потерпілого безпосередньо в його рот чи ніс. Попередньо потерпілого необхідно покласти спиною на тверду рівну поверхню, звільнити від стискаючого одягу, підкласти під лопатки невеликий валик з будь-якого матеріалу, відхилити голову максимально назад. Перед початком штучного дихання слід переконатися в прохідності дихального горла, яке може бути закрите запалим язиком, сторонніми предметами чи їжею, накопиченим слизом.

11.8. При укусі отруйних змій необхідно негайно видавити з ранки перші краплини крові та відсмоктати отруту ротом, постійно спльовуючи слину (при пошкодженні слизової оболонки губ або рота, при кровоточивості ясен цього робити не можна). Час відсмоктування - не менше 15 хв. Після відсмоктування отрути потерпілого іммобілізувати, як при переломі кісток. Дати велику кількість гарячого питва. Найбільш дієвим заходом є введення протиотруйної сироватки, тому необхідно негайно доставити його у медичний заклад.


4950897017205065.html
4950991669966484.html
    PR.RU™