Рықтың мүшелері мен тіндері мына процестердің қайсысында түзіледі?

Мөлшері 0.2-0.4 мкм, сырты бір ғана мембранамен тысталған құрамында гидролаза ферменті бар органелла қайсы

a. түйіршіксіз эндоплазмалық тор

b. түйіршікті эндоплазмалық тор

c. митохондрия

d. Гольджи кешені

e. + лизосома

15. Пероксисоманың маркерлік ферменті болып:

a. сукцинатдегидрогеназа

b. қышқылдық фосфатаза

c. + каталаза

d. сілтілік фосфатаза

e. миелопероксидаза

Синтезделген белоктарды сыртқа шығаратын («экспортқа») органелла

қайсы:

a. ядрошық

b. митохондриялар

c. + түйіршікті эндоплазмалық тор

d. түйіршіксіз эндоплазмалық тор

e. Гольджи кешені

17. Рибосомалардың қызметі:

a. + белокты синтездейді

b. гликогенді синтездейді

c. фагоцитозға қатысады

d. гликозаминогликандарды синтездейді

e. заттарды тасымалдайды

18 Жасушадағы белок молекуласын синтездейтін органелла қайсы:

a. + рибосома

b. лизосома

c. пероксисома

d. митохондрия

e. микротүтікше

19. Жасуша қаңқасын түзетін органеллаларға жататыны қайсы:

a. митохондрия

b. жасуша орталығы

c. лизосомалар

d. Гольджи кешені

e. + микротүтікшелер

20. Бейтарап май тамшысы жасуша қосындыларының қайсысына жатады:

a. секреторлы

b. экскреторлы

c. пигментті

d. + трофикалық

e. фагоцитарлы бөтен заттар

Эритроциттердің цитоплазмасындағы гемоглобин мына қосындылардың қайсысына жатады?

a. трофикалық

b. секреторлы

c. экскреторлы

d. + эндогенді пигментті

e. экзогенді пигментті

22. Жасуша цитоплазмасындағы трофикалық қосындыларға жататыны:

a. билирубин

b. гемосидерин

c. + гликоген

d. липофусцин

e. меланин

23. Рибосомальді РНҚ синтезіне қатысатын ядроның құрылымы қайсы:

a. ядро қабығы

b. + ядрошығы

c. кариоплазмасы

d. эухроматині

e. гетерохроматині

24. Жасушадағы ядроның сыртқы мембранасы мына органеллалардың қайсысының мембранасымен жалғасады:

a. + эндоплазмалық тордың

b. лизосоманың

c. пероксисоманың

d. митохондрияның

e. Гольджи кешенінің

25. Жасуша ядросында гетерохроматині эухроматиннен басым болса, ол ненің көрсеткіші болып табылады:

a. жасушаның бұзылуының

b. жасушаның митозға өтуінің

c. + жасуша транскрипциясы белсенділігінің төмендеуінің

d. жасуша транскрипциясы белсенділігінің жоғарлауының

e. жасушалар полиплоидиясының

26. Жасушадағы ядроның эухроматині гетерохроматиннен басым болса, ол ненің көрсеткіші:

a. жасушаның бұзылуының

b. жасушаның митозға өтуінің

c. жасуша транскрипциясы белсенділігінің төмендеуінің

d. + жасуша транскрипциясы белсенділігінің жоғарлауының

e. жасушалар полиплоидиясының

27. Жасушаның тіршілік цикліндегі ДНҚ редупликациясы мен жасуша орталығының екі еселенуі мыналардың қайсысына тән:

a. митозға

b. тыныштық кезеңіне

c. пресинтетикалық кезеңіне

d. + синтетикалық кезеңіне

e. постсинтетикалық кезеңіне

28. РНҚ, тубулин белоктарының АҮФ-тың және жаңа жасуша орталығының пісіп жетілуі өтетін жасуша циклін табыңыз:

a. митоз

b. тыныштық кезені

c. пресинтетикалық

d. синтетикалық

e. + митоздың алдында

29. Апоптоз дегеніміз:

+жасушаның бағдарламаға сәйкес тіршілігінің жойылды

a. сыртқы факторларының әсерінен жасушаның жойылуы

b. жасушаның аномальді түрде бөлнуі

c. лизосоманың гидролаза ферментінің әсерінен жасушаның ішкі құрылымдарының бұзылуы

d. ядроның бұзылуы

30. Жасуша орталығының жасуша полюсіне ажырауы митоз сатыларының қайсысында байқалады:

a. интерфазада

b. +профазада

c. метафазада

d. анафазада

e. телофазада

31. Митоздың соңғы сатысы қайсы:

a. интерфаза

b. профаза

c. + телофаза

d. метафаза

e. анафаза

32. Жасуша хромосомаларының бөліну жіпшелеріне бекініп, экваторда орналасатын митоздың қай сатысы:

a. профаза

b. + метафаза

c. анафаза

d. алғашқы телофаза

e. соңғы телофаза

33. Жасушаның екіге бөлінуі (цитотомиясы) митоздың қай сатысында жүреді:

a. интерфазада

b. профазада

c. метафазада

d. анафазада

e. + телофазада

34. Митоздың қай сатысында хромосомалардан екіге бөлінуі жұлдызшасы түзіледі:

a. профазада

b. метафазада

c. + анафазада

d. алғашқы телофазада

e. соңғы телофазада

Адамның сомалық жасушасының хромосомалары қанша?

a. 23

b. 92

c. + 46

d. 120

e. 50

ЭМБРИОЛОГИЯ

36. Пішіні шар тәрізді, диаметрі 130 мкм, сырты жылтыр және сәулелі тәж тәрізді қабықтармен қоршалған, гаплоидты хромосомалар жиынтығы бар жыныстық жасуша:

a. овогония

b. I реттік овоцит

c. II реттік овоцит

d. +жұмыртқа жасушасы

e. редукциялық денешігі

37. Цитоплазмасында сары уыз қосындысының орналасуына байланысты адамның жұмыртқа жасушасы мыналардың қайсы:

a. центролецитальдік

b. анық телолецитальдік

c. біркелкі телолецитальдік

d. +изолецитальдік

e. алецитальдік

38. Пішіні жіп тәрізді, ядросында 23 хромосомалары бар жыныстық жасуша қайсы:

a. сперматогония

b. сперматида

c. I реттік сперматоцит

d. +сперматозоид

e. II реттік сперматоцит

39. Сперматозоидтың ядросы қайда орналасқан:

a. +басында

b. құйрығының байланысқан бөлігінде

c. құйрығының бас бөлігінде

d. құйрығының аралық бөлігінде

e. құйрығының терминальді бөлігінде

40. Сперматозоидтің митохондриялары қай бөлігінде орналасқан:

a. басында

b. құйрығының байланысқан бөлігінде

c. +құйрығының аралық бөлігінде

d. құйрығының бас бөлігінде

e. құйрығының терминальді бөлігінде

41. Сперматозоидтің проксимальді жасуша орталығы қай бөлігінде орналасқан:

a. басында

b. +құйрығының байланысқан бөлігінде

c. құйрығының аралық бөлігінде

d. құйрығының бас бөлігінде

e. құйрығының терминальді бөлігінде

42. Сперматозоидтың акросомасы мыналардың қайсысының туындысы:

a. митохондриялардың

b. біліктік жіпшесінің

c. дистальді және проксимальді жасуша орталығының

d. түйіршікті эндоплазмалық тордың

e. +Гольджи кешенінің

43. Адамның жұмыртқа жасушасының ұрықтануы қайда жүреді:

a. +жатыр түтігінің ампулярлы бөлігінде

b. жатыр мойында

c. жатыр қуысында

d. құрсақта

e. қынапта

44. Акросомальді реакция деп:

a. ұрықтану қабығының пайда болуы

b. сперматозоид жіпшелерінің жойылуы

c. +акросомадан гиалуронидаза мен трипсин ферменттерін бөлінуі

d. сперматозоидтың белсенділігінің артуы

e. сперматозоидтың сұйыққа қарсы жылжуы

45. Ұрықтану қабығын түзуге қатысатыны қайсы:

a. ядросы

b. Гольджи кешені

c. митохондриялар

d. +кортикальді түйіршіктері

e. эндоплазмалық тор

46. Бөлшектену – бұл:

a. аталық және аналық жыныс жасушалардың қосылып зиготаның пайда болуы

b. +зиготаның бластомерлерге бөлініп, бластоцистаның пайда болуы

c. мүшелердің бастамасының түзулуі

d. ұрық жапырақшаларының пайда болуы

e. біліктік мүшелердің пайда болуы

47. Адам зиготасының бөлшектенуі:

a. толық, ассинхронды

b. толық, тең емес

c. синхронды, тең

d. +толық, тең емес, ассинхронды

e. толық емес, тең

. Адам ұрығының морула сатысы мыналардың қайсысында түзіледі:

a. ұрықтануда

b. +бөлшектенуде

c. гаструляцияның бірінші сатысында

d. гаструляцияның екінші сатысында

e. гистогенез бен органогенезде

48. Адам ұрығының морула сатысында мыналардың қайсысында орналасады:

a. жатыр мойында

b. жатыр қуысында

c. жатырдың кілегейлі қабығында

d. жатырдың кілегейлі қабығының астында

e. +жатыр түтігінің қуысында

49. Адам бластоцистасының трофобласт болып табылады:

a. +бір қабатты ашық түсті жалпақ жасушалар

b. бір қабатты куб тәрізді жасушалар

c. бір қабатты призма тәрізді жасушалар

d. екі қабатты куб тәрізді жасушалар

e. екі қабатты призма тәрізді жасушалар

50. Адам ұрығының бластоцистасындағы эмбриобласты болып табылатыны:

a. бластоцистаның ортасында орналасқан ашық түсті бір бластомері

b. бластоцистаның ортасында орналасқан екі күңгірт түсті бластомері

c. трофобласттың ішіндегі екі ашық түсті бластомері

d. трофобласттың ішіндегі ашық түсті ірі бір бластомері

e. +трофобласттың ішіндегі күңгірт түсті бластомерлер жиынтығы

51. Имплантация процесі қай тәулікте жүреді:

a. 3 тәулікте

b. 15 тәулікте

c. +7 тәулікте

d. 10 тәулікте

e. 1 тәулікте

52. Адам ұрығының гаструляция процесінде мыналар пайда болады:

a. зиготаның бөлінуінен бластомер пайда болады

b. аталық, аналық жасушаларының қосылуынан зигота

c. +үш ұрық жапырақшасы пайда болады

d. тіндер мен мүшелердің бастамасы пайда болады

e. бластоциста

53. Гаструляция сатысындағы адам ұрығы мыналардың қайсысында орналасады:

a. жатыр мойнында

b. жатыр қуысында

c. құрсақ қуысында

d. +жатырдың кілегейлі қабығының астында

e. жатыр түтігінде

рықтың мүшелері мен тіндері мына процестердің қайсысында түзіледі?

a. ұрықтануда

b. бөлшектенуде

c. гаструляцияның бірінші сатысында

d. гаструляцияның екінші сатысында

e. +ұрық жапырақшаларының түрленуінде

55. Нефротомнан дамитын жүйе:

a. +несеп шығару жүйесі

b. нерв жүйесі

c. тыныс алу жүйесі

d. ас қорыту жүйесі

e. эндокринді жүйе

56. Нерв түтігінен дамитын жүйе:

a. тыныс алу жүйесі

b. ас қорыту жүйесі

c. жыныстық жүйе

d. +нерв жүйесі

e. эндокринді жүйе

57. Ганглиоздық пластинкадан түзілетіндері:

a. бас миы

b. жұлын

c. +жұлын түйіні мен хромаффинді тін

d. сезім мүшелері

e. тері эктодермасы

58. Миотомнан пайда болатыны қайсы:

a. миокард

b. тегіс салалы ет тіні

c. +қаңқа бұлшық еті

d. қаңқа сүйектері

e. терінің дәнекер тіні

59. Склеротомнан түзілетіні қайсы:

a. +қаңқа сүйектері

b. қаңқа бұлшық еттері

c. терінің дәнекер тіні

d. хорда

e. тегіс салалы ет тіні

60. Дерматомнан дамитыны:

a. тері эпителиі

b. +тері дермасындағы дәнекер тіні

c. қаңқа бұлшық еті

d. түктер

e. май бездері

61. Дәнекер тінінің шығу тегі:

a. эктодерма

b. энтодерма

c. +мезенхима

d. мезодерманың спланхнотомы

e. нерв пластинкасы

62. Қанның шығу тегі:

a. эктодерма

b. +мезенхима

c. энтодерма

d. нефротом

e. мезодерма спланхнотомы


4951752648386122.html
4951794726832467.html
    PR.RU™