Семінарське заняття 8.

Змістовий модуль 8. Феодальна держава і право Англії. (2 год.).

Питання для обговорення:

1. Утворення англійської держави.

2. Суспільний лад та державний устрій в період станово-представницької монархії.

3. Характеристика державного розвитку Англії в період абсолютної монархії.

4. Правова система феодальної Англії.

Практичне завдання :

1. Навчальні та контролюючі тести.

2. Перевірка основних понять та категорій.

3. Кросворди з теми.

Джерела до змістового модуля: Основні : 1,2,7,8,11,12,13,14. Додаткова:20,21,25,26,33,36,38,44,46,47,48,49,54,58,59,63,72,80,82,89,90,91,92,94,101,108, 116,119,130,131,133,136,139,142,143,145,150, 152,153.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Як склалася ранньофеодальна держава в Англії? Хто такі лети і ерли?

2. Охарактеризуйте основні положення Великої Хартії вільностей. Чому цей документ відразу став предметом гострої боротьби зацікавлених сторін?

3. Охарактеризуйте коло повноважень англійського парламенту.

4. Повноваження Зоряної палати.

5. Чому абсолютна монархія в Англії мала незавершену форму?

6. Статус жінки за англійським шлюбно-сімейним правом?


5208137455618830.html
5208185624645135.html
    PR.RU™