Маркетингове середовище підприємства.  

Маркетингове середовище підприємства.

Маркетингове середовище підприємства – це сукупність активних суб’єктів та сил які впливають на можливості підприємства встановлювати та підтримувати контакти із цільовими споживачами.

Маркетингове середовище формується на мікро та макро рівнях.

Мікро середовище утворюють сили які безпосередньо стосуються підприємства, його можливостей обслуговувати споживачів. З іншої сторони до мікро середовища відносяться ті сили на які підприємство має вплив і може відносно контролювати: (суб’єкти)

1.споживачі

2.постачальники

3.посередники

4.торгівельні посередники

5.фінансово кредитні установи

6.агентства та фірми спеціалісти з організації товарного руху

7.контактні аудиторії – певна група осіб яка має вплив на прийняття рішення про покупку

Конкуренти з точки зору маркетингу:

1. Бажання конкурентів

2. Товарно-родові конкуренти (різні шляхи задоволення конкретної потреби)

3. Товарно-видові конкуренти (це різновиди товару однієї категорії які здатні задовільнити конкретне бажання)

4. Марки-конкуренти (торгові марки одно і того ж товару)

Макро середовище – це ті сили які не підлягають контролю з боку підприємства і до яких воно може лише пристосовуватись: політико-правові фактори, економічні фактори, природної, культурні, демографічне.

2.Характеристика споживчого ринку

Споживчий ринок - це окремі особи та домашні господарства які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

На поведінку покупців на споживчому ринку впливають такі фактори:

- Психологічні: мотивація споживача, сприйняття і засвоєння ним інформації, його переконання.

- Особистісні фактори: це вік, стать, сімейний статус, тип особистості, професія.

- Соціокультурні: вплив сім’ї, соціальний статус, належність до субкультур, вплив референтних груп.

- Фактори ситуаційного впливу: (входить) різкі зміни в макро середовищі, зміни обставин у покупця, атмосфера у магазині, та дії покупців.

- Фактор впливу комплексу маркетингу: 4пУсі ці фактори поділяються на контрольовані та неконтрольовані підприємством.

Процес прийняття рішення про покупку кінцевим споживачем складається з таких етапів:

1) Усвідомлення потреби

2) Пошук інформації

3) Оцінювання варіантів

4) Приймання рішення

5) Здійснення покупки

6) Реакція на покупку


5310324690827248.html
5310399628371579.html
    PR.RU™